Hong Kong Dial Codes

  Hong Kong Time

Hong Kong Phone Code: 852

Hong Kong Area Code:

Hong Kong Dial Code: +852


City Area CodeDialing Code
Hong Kong+852
Kowloon+852
List of People with a Hong Kong Dial Code Widget